Proizvodi in rešitve Storitve Internetne storitve Prospekti Reference O nas Kontakti Nasveti Novice in dogodki Zaposlitve
 
  Vijačni kompresorji
  OILFREE.AIR
  Batni kompresorji
  Stomatološki kompresorji
Priprava stisnjenega zraka
    Sušenje stisnjenega zraka
    Filtriranje stisnjenega zraka
    Sistemi za ohranjanje tlaka DHS
    Tlačne posode za stisnjen zrak
    Tehnologija predelave kondenzata
  Nadrejena krmiljenja
  Vijačne vakuumske črpalke
  Puhala
  Mobilni vijačni kompresorji
  Orodje in pribor
  Originalni nadomestni deli
  Sigma PET Air
  Najem
  Industrija 4.0
 
  

Priprava stisnjenega zraka

 

Odvisno od področja uporabe stisnjenega zraka potrebujete suh, čist ali celo sterilen stisnjen zrak. KAESER Vam lahko nudi stisnjen zrak osušen, očiščen in steriliziran do meje, ko ugotavljanje vrednosti z merilnimi sondami ni več možna.

Kakšno pripravo stisnjenega zraka potrebujete? Preglejte razne tipe naprav v levem oknu ali se posvetujte z našim strokovnjakom.

 

Sušenje za stisnjen zrak

Atmosferski zrak, ki ga kompresor sesa, je mešanica plinov, ki tudi vedno vsebuje vodne hlape. Maksimalna vsebnost vode v zraku pa je odvisna od temperature in se z njo stalno spreminja. Imenuje se točka rosišča. V procesu stiskanja zraka se temperatura močno dvigne in s tem tudi zmožnost vpojnosti vodne pare. Pri ohlajanju stisnjenega zraka pa se temperatura niža in s tem prične vodna para kondenzirati. Tako kondenzirano vodo nato odstranijuje centrifugalni izločevalnik ali pa kar tlačna posoda. Vendar je stisnjen zrak še vedno nasičen z vodno paro, ki bo kondenzirala bodisi v zrakovodih ali pa porabnikih samih. Zrak v porabnikih namreč ekspandira in se s tem močno ohlaja. Rezultat  so draga popravila in vzderževanje občutljivih naprav ter izpadi proizvodnje. Da to preprečimo je neizbežno dodatno sušenje stisnjenega zraka.

Filtracija za stisnjen zrak

Povprečno kompresor posesa 190 milijonov trdih delcev, molekul ogljikovodikov, bakterij in virusov z vsakim kubičnim metrom zraka. Kompresor sam lahko izloči le delce, ki so po premeru večji tako da večina le teh ostane v stisnjenem zraku. To pomeni da je v večini primerov uporabe potrebno skrbno filtriranje stisnjenega zraka: Čist, kvaliteten stisnjen zrak maksimizira življenjsko dobo orodij, zagotavlja da delujejo strojna postrojenja in kontrolni sistemi z maksimalno razpoložljivostjo ter skrbi, da ostanejo zrakovodi in ventili čisti. Filtracija za stisnjen zrak zmanjšuje stroške vzdrževanja, čiščenja in popravil ter tako tudi investicijske stroške.

Tlačne posode za stisnjen zrak

Tlačna posoda za stisnjen zrak ima z svojo zmožnostjo izenačitve nihanja tlaka in zaloge stisnjenega zraka ključno vlogo za zanesljivo delovanje kompresorske postaje. Zagotavlja dobavo stisnjenega zraka v konicah in učinkovito izloča kondenz. Zato je pomembno, da je tlačna posoda pravilno dimenzionirana glede na določeno kompresorsko postajo in korozijsko odporna. Le tako lahko zagotavlja dolga časovna obdobja med rednimi periodnimi pregledi. KAESERJEVE tlačne posode za stisnjen zrak zagotavljajo vse navedene lastnosti.

Sistemi za ohranjanje tlaka

Filtri in sušilniki v skupini za pripravo stisnjenega zraka so dimenzionirani na določene pretočne vrednosti in tlak, ki je odvisen od samih zahtev proizvodnega procesa. Maksimalna pretočna vrednost komponente je odvisna od tlaka in se z znižanjem tlaka naj ne bi povečevala. V praksi pa se kompresorji v obdobju neuporabe izključujejo in sistem za distribucijo stisnjenega zraka se zaradi puščanja izprazni. Ob ponovnem zagonu in nizkem tlaku tako pride do preobremenitve komponent za pripravo stisnjenega zraka in s tem do slabšega filtriranja in sušenja. Sistem za ohranjanje tlaka preprečuje takšne pojave in več: bistveno podaljša življensko dobo komponent za pripravo stisnjenega zraka, skrbi za konstantno kvaliteto stisnjenega zraka in seveda izdatno vračuje z energijo.

Odvajalci kondenza in ločilniki olja

Kondenz je neizbežen stranski produkt pri stiskanju zraka. Je kemično agresivna tekočina, ki vsebuje v največji meri vodo, a tudi olje in trdne delce (umazanijo). Kondenz mora biti učinkovito izločen na vseh zbirnih mestih, saj sicer povzroča motnje in okvare tako na sistemih za pripravo stisnjenega zraka, kot na porabnikih. Izkušnje so pokazale, da so odvajalci kondenza na plovec nezanesljivi, odvajalci kondenza z časovno krmiljenim elektromagnetnim ventilom pa povzročajo precejšnje izgube stisnjenega zraka. Elektronski odvajalec z kapacitivno sondo tip ECO DRAIN predstavlja izvrstno rešitev.

Kondenzat pa je tudi kemično agresivna zmes tekočin, pretežno sestoječ iz vode, vendar vsebuje tudi olje in nečistoče v obliki trdih delcev. Takšna kemična sestava lahko hudo onesnaži okolje, predvsem podtalnico. Zato je v skladu z okoljevarstveno zakonodajo zahtevano prečiščevanje kondenza pred izpustom v okolico. Serija AQUAMAT ločilnikov olje / voda zadostujejo vsem predpisom: kondenzat očistijo olja in mehanskih delcev daleč pod dovoljeno mejno vrednost.

 
KAESER home Sitemap
Več informacij
KAESER Toolbox
Informacijski material

ico_contactKontaktni obrazec

back top
Zaščita podatkov, KAESER KOMPRESSOREN, info.slovenia@kaeser.com